เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ยอดลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ 65 ปี เช็คสิทธิกับกรมการขนส่งที่นี่

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ยอดลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ 65 ปี เช็คสิทธิกับกรมการขนส่งที่นี่

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง เยียวยาแท็กซี่ล่าสุด – นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25, ฉบับที่ 28 และฉบับที่ 30 โดยได้ให้กรมการขนส่งทางบกจัดทำโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,789 ราย ในจำนวนดังกล่าว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 3,756 ราย และรอผลการตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้เช่า จำนวน 3,358 ราย

ขณะเดียวกันกรมฯ ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์ขอรับสิทธิอย่างละเอียดและรอบคอบ 

โดยจะดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิรอบแรกจำนวน 3,284 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบียน แบ่งเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคล จำนวน 1,450 ราย และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 1,834 ราย รวมแล้วเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,235,000 บาท ผู้ขับรถแท็กซี่และผู้ขับรถ จักรยานยนต์ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือ สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นได้ทางระบบ

ส่วนผู้ขับรถเช่า กรมฯจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ และจะกำหนดวันโอนเงินช่วยเหลือรอบที่ 2 ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ โดยผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

จากที่ทาง ศบค. ประกาศเลื่อนเปิด ผับบาร์ ออกไปเป็นกลางมกราคม ทางตัวแทน ผับบาร์ จึงบุกทำเนียบ เพื่อยื่นจดหมายเสนอ มาตรการโควิด

นายอนันต์ สุวรรณปาน ผู้บริหารโรงเหล้าแสงจันทร์ พร้อมตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการผับ บาร์ คาราโอเกะ และตัวแทนศิลปิน อ.ไข่ มาลีฮวนน่า จะเข้าพบ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เตรียมเดินทางไปยังทำเนียบ เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของสถานบันเทิง ก่อนเปิดให้บริการ และแนวทางปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง ศบค. มีมติเลื่อนเปิดผับบาร์ไปเป็น 16 มกราคม 65 จากเดิมที่เคยมีการตั้งเป้าว่าจะเปิดก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 64

ก่อนหน้านี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ประเมินตัวเลขโควิด-19 แล้วเห็นว่าสำหรับกิจการผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูง รวมถึงยังมีตัวเลขจากการติดเชื้อโควิด-19 จากกิจการนี้ต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามเป้า สถานประกอบการยังต้องเตรียมความพร้อม และต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ไม่ให้มีการแพร่ระบาด ซึ่งสำหรับมาตรการสาธารณสุขจะต้องมีความชัดเจนและเข้มข้นผ่านการประเมิน โดยถ้าเปิดบริการแล้วเกิดการระบาดก่อนสิ้นปี 64 ก็จะกระทบกิจกรรมและบรรยากาศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของประชาชน

ลูกโป่งแก๊สหัวเราะ อย.เตือน คนสูดเสี่ยงอันตรายถึงตาย คนขายเสี่ยงโดนข้อหา จําหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการ แทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวพบลูกโป่งแก๊สหัวเราะกลับมาระบาดอีกครั้ง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายที่ซื้อลูกโป่งแก๊สหัวเราะมาสูดดมเพื่อให้รู้สึก เพลิดเพลินและเคลิบเคลิ้มอาจส่งผลอันตรายถึงตาย เนื่องจากแก๊สที่บรรจุในลูกโป่งคือแก๊สไนตรัสออกไซด์ หากสูดดม เข้าไปมาก แก๊สจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในปอดและในระบบประสาทส่วนกลาง ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีนงง ร่างกายไม่สามารถควบคุมระบบหายใจหรือประสานการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ได้ อาจทําให้หกล้ม ได้รับบาดเจ็บ และหมดสติ ยิ่งหากสูดดมบ่อยครั้งเป็นเวลานานจะทําให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม มน ชา กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย เหน็บชาบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้า รับความรู้สึกไม่ได้ เนื่องจากภาวะขาดวิตามินบี 12 ร้ายแรงสุดอาจเสียชีวิตได้ เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง